tot_3era_edat.jpg

Ingrés Centre Geriàtric del Pirineu - Pobla de Segur

En cas d’estar interessat en voler ingressar al Centre Geriàtric del Pirineu, aquesta és la documentació necessària:

 • Fotocòpia DNI del resident
 • Fotocòpia DNI de la persona responsable
 • Tarja d’identificació sanitària
 • Domiciliació bancària
 • Informe mèdic emès pel metge de capçalera abans de fer l’ingrés. Aquest  model es facilitarà des del centre (REINF-11).
 • A l’informe mèdic s’especificarà la medicació que pren actualment, com també les atencions especials que precisa.
 • Informe social emès pel treballador/a social abans de fer l’ingrés.
 • Si s’ha iniciat el procés de sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència i del dret als serveis i prestacions vinculades, cal aportar una còpia. També s’ha d’aportar una còpia si s’ha elaborat el PIA (acord de PIA) com també, de qualsevol documentació que impliqui en el procés de la Llei de la Dependència: Resolució per la qual es qualifica el grau i nivell de dependència, persona de referència que elabora el PIA, qualsevol  modificació que pugui sorgir, ...
 • En el cas d’una presumpta incapacitació, cal fer una notificació al Jutjat i al Ministeri Fiscal, sempre i quan l’ingrés l’efectuï una persona que no sigui familiar directe o tutor (Guardador de fet). Si l’ingrés l’efectua un familiar directe, cal complimentar un altre documentació en la que aquest es fa càrrec de la guarda de fet.
 • Si la persona que ingressa al Centre està incapacitada, cal portar una còpia de la sentència d’incapacitació.
 • Si s’ha sol·licitat grau de disminució, cal portar una còpia.
 • Certificat d’empadronament.
 • Localització de la Història Clínica.
 • Número de la Seguretat Social.
 • Certificat de la Pensió ( o bé, certificació de qualsevol altre ajuda que cobra el resident: Viure en família, Programa vida als anys, altres). Per a qualsevol inconvenient, el Centre té fulls d’autorització per a poder demanar la documentació requerida.
 • Autorització signada pel resident i per la persona responsable per a sortir o no sol del centre.
 • Autorització de drets d’imatge del resident (fotografia a l’habitació, exposició de fotos de festes, celebracions, ...)
 • Beneficiari de del Programa de Suport Econòmic.
 • Últimes voluntats.

* És recomanable que s’empadronin a l’Ajuntament de La Pobla de Segur.

Roba i estris personals:

 • Roba personal en bon estat i variada segons l’època de l’any. Cal que estigui degudament marcada per a evitar pèrdues. Si això no és possible, des del Centre es demanaran les etiquetes (20 € - 120 etiquetes).
 • Dona: 7 parells de mitges a mitja cuixa/mitjons - 7 calces - 3 visos – 3 sostenidors - 4 samarretes  interiors.
 • Home:7 parells de mitjons – 7 calçotets – 4 samarretes interiors.
 • 2 pijames. Si ho requereix, portar pijames sencers amb cremallera a l’esquena.
 • 1 parell de sabates i 1 parell de sabatilles (cal que siguin amb velcro o cordons segons l’autonomia de la persona, de sola gruixuda, que no hi hagi més de 2 cm. entre la sola i el taló, i cal que siguin toves).
 • 1 bata o barnús.
 • Productes d’higiene personal:
  • Per residents amb pròtesi bucal: cola d’enganxament i les pastilles per a la neteja.
  • Per a residents incontinents, compreses que no entren per la Seguretat Social.
  • Per a residents laringectomitzats: cànula, raspall netejador, vaselina i mocadors.

* El Centre, a l’ingrés d’un resident posa al seu abast: crema hidratant, raspall de dents, pasta de dents, elixir bucal, pinta, aigua de colònia, sabó capil·lar, gel corporal i esponges d’ús hospitalari (PH neutre).

Centre Geriàtric del Pirineu - La Pobla de Segur: 973 660 129 - Artesa de Segre: 973 40 04 91 - cgp@inforesidencias.com